Print

ตุ๊กตาหมีชุดพนักงาน

ตุ๊กตาหมี ชุดพนักงาน เป็นอีกผลงานที่ภาคภูมิใจของ FourBears ในการสร้างสรรค์ แต่งตัวตุ๊กตาหมี เป็น ชุดพนักงาน ของบริษัทหรือหน่วยงาน ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้เป็น ของขวัญ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การยกย่องพนักงานดีเด่น, การอำลาบริษัท, ของขวัญวันเกิด, ของขวัญสำหรับเจ้านาย ของขวัญให้เพื่อนร่วมงาน เป็นต้นแสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 12 จาก 12